Ympäristö ja laatu

Toimintapolitiikka

iso_serti_logo

Paperityö Oy:n toimintaa ohjaa johtamisjärjestelmä, joka sisältää ISO standardien 9001:2015 ja 14001:2015 standardien vaatimukset. Johtamisjärjestelmä huomioi johtoryhmän hyväksymän toimintapolitiikan. Henkilöstö tiedostaa oman mahdollisuuden vaikuttaa palvelun ja tekniseen laatuun sekä oman työn ympäristövaikutukset. Organisaatio on sitoutunut noudattamaan johtamisjärjestelmää.

Arvioimme säännöllisesti toimintaympäristöämme ja sen muutosten vaikuttavuutta omaan liiketoimintaan. Ennakoimme liiketoiminta ja ympäristövahinkojen syntymistä riskiarvioinnilla. Seuraamme liiketoimintaa koskevia lakeja ja vaatimuksia ja arvioimme niiden vaikutusta toimintaamme. Näin varmistamme toiminnan ja ympäristösuorituskyvyn jatkuvan parantamisen ja jatkuvuuden liiketoiminnassamme.

Asiakkaat ovat tärkein sidosryhmämme. Haluamme tunnistaa asiakkaiden tarpeet, tuottaa palveluita ja tuotteita edistämään asiakkaan toimintaa. Tämä mahdollistuu kun ylläpidämme osaamista, työympäristöä ja tuotantolaitteita joka motivoi henkilöstä tekemään hyvää palvelua ja teknistä laatua asiakkaillemme.

Seuraamme prosessin tehokuutta ja lopputuotteen ja palvelun laatua. Tiedotamme henkilöstölle ja ja tavarantoimittajille laatu- ja ympäristötavoitteemme ja näin varmistamme toimitusketjun vaatimustenmukaisuuden.


Sertifikaatti, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

 ISO-9001-sertifiointitodistus-2013 ISO-9001-sertifiointitodistus-2013
2016 -2019 suom.
2016 -2019 engl.